Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Categorie: General Excursie in de Hamert, 9 uur Ossenbeemd

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert
Excursie in de Hamert, 9 uur Ossenbeemd


18 december 2016

De Hamert

  

Het Pikmeeuwenwater

De Hamert is een landgoed en natuurgebied in de gemeente Bergen in de Nederlandse provincie Limburg. Het is ruim 1000 ha groot en eigendom van de stichting Het Limburgs Landschap.

De Hamert maakt deel uit van Nationaal Park De Maasduinen.

Maasdal

Aan de westzijde ligt het Maasdal, dat hier erg smal is en snel overgaat in zwaar beboste rivierduingebieden. De smalle strook graslanden noordelijk van het Gelderns kanaal is rijk aan bijzondere stroomdalplanten als wilde marjolein, agrimonie en cipreswolfsmelk, iets dergelijks hoopt men terug te brengen bij de nieuw aangekochte uiterwaard aan de monding van de Rode Beek.

Looierheide

Het bekendste[bron?] deel van de Hamert betreft de Looierheide, een ongeveer 250 ha groot heideveld met hoge stuifheuvels, veenplassen en vennen en een gerestaureerde oude grafheuvel. Dit z.g "Vorstengraf" en de Trappenberg bieden elk uitzicht over het venige Pikmeeuwenwater. Noordelijker, aan het Westmeerven, ligt een vogelkijkhut. Het voedsel- en vogelrijke Heerenven, te bereiken vanaf de langs de Duitse grens gelegen Heerenvenweg, is door natuurontwikkeling aanzienlijk vergroot. Een groot gebied is omrasterd vanwege de begrazing met een kudde Kempische heideschapen, hoewel ook wel een herder wordt ingezet. Op en om deze heiden vindt men de nachtzwaluw, roodborsttapuit en boomleeuwerik. In de trektijd wordt de Looierheide soms bezocht door groepen kraanvogels.

Bossen

Ongeveer de helft van de Hamert bestaat uit naaldbossen, aangelegd op rivierduinen. Een deel van de bossen, met name in de omgeving van de provinciale weg N271, is al meer dan 150 jaar oud. Plaatselijk komen ook oude eikenstrubben voor.

Gelderns kanaal

Het Gelderns-Nierskanaal is een van de merkwaardigste wateren in Nederland. Sommigen menen dat het volledig kunstmatig is, anderen denken dat men rond 1770 aan de nu Duitse zijde een afwateringskanaal heeft aangesloten op een reeds bestaand beekje. Zeker is dat door het voor Nederland grote hoogteverschil (zo'n 7 meter over ca. 3 km) sindsdien een krachtig stromend water is ontstaan dat in niets nog op een kanaal lijkt en zich merkwaardig snel en diep in de heuvels heeft ingesneden, met een vallei waarin elzenbroekbossen en bronbosssen voorkomen. Het dal maakt niet slechts een natuurlijke, maar ook erg on-Nederlandse indruk. Dat geldt ook voor de fauna, met ijsvogel, waterspreeuw en de sinds 2002 uitgezette bever.

Zandplassen

In het oosten werd de groeve Blok na ontzanding heringericht als natuurterrein. Men hoopt hetzelfde te gaan doen aan met nog te ontzanden percelen aan de Walbeckerweg en een fraaie overgang te creëren naar de zandplassen bij recreatiecentrum Klein Vink.

Externe link

Volledige kalender bekijken

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.