Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Gespot in Gaast Friesland – Cor’s foto’s

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Gespot rond Gaast in Friesland

Mei 2016.

In mei is Cor in Gaast in Friesland geweest. Hieronder wat vogels die in dit gebied zijn gespot.

Gaast ligt in de Warkumerwaard. Dit ligt in West friesland. Warkumerwaard is een onderdeel van het Fryske Gea, en is een  voormalige zandplaat. Het grootste deel van deze voormalige zandplaat in de Zuiderzee is in cultuur gebracht, maar toch heeft het gebied zijn open en weidse karakter behouden. Het meest natuurlijke deel ligt langs de buitenrand, de Warkumerbûtenwaard. Hier liggen schelpenbanken en zandplaten. De binnendijkse graslanden van de Warkumerbinnenwaard zijn bijzonder in trek bij de grutto’s.

Schelpenbanken
De scheiding tussen buitenwaard en binnenwaard ontstond toen tussen 1934 en 1943 de zomerkade werd opgeworpen. Binnendijks werd het land in cultuur gebracht en bestemd voor de landbouw, buitendijks bleef de waard onder invloed van het IJsselmeerwater.
Langs het IJsselmeer liggen zeven schelpenbanken, met daartussen ondiepten die zo nu en dan droogvallen. Op de banken hebben zich kolonies van de kokmeeuw en het visdiefje gevestigd.

Invloed van zout water
Achter de schelpenbanken liggen natte, onbemeste graslanden. In het vroege voorjaar is hier de moeraspaardebloem te vinden, later in het jaar gevolgd door aardbeiklaver, fraai duizendguldenkruid, zilte zegge, moeraszoutgras, waterpunge en zilt torkruid. Er zijn nog een paar plaatsen waar de invloed van het zoute water zich doet gelden, zelfs nog in de binnenwaard. Hertshoornweegbree, zeeweegbree en melkkruid houden het hier nog vol.

Vogels
In alle jaargetijden valt er in de Warkumerbûtenwaard van vogels te genieten. In de broedtijd gaat het om grote aantallen kokmeeuwen en visdiefjes, maar ook  kluut, bontbekplevier en  geelpootmeeuw vinden hier een plekje. Buiten de broedtijd zijn het vooral  steltlopers die zich doen gelden: grutto’s, wulpen, kemphanen en goudplevieren. Groenpootruiters, zwarte ruiters, watersnippen en oeverlopers komen in kleinere aantallen voor. ’s Winters rusten en foerageren hier enorme aantallen ganzen en smienten. Grauwe gans, brandgans en kolgans zijn dan de vaste bewoners.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Roze Grutto

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Visdiefje die zijn naam waarmaakt

Toegankelijkheid

Er loopt een wandelpad tot aan de dijk door de Warkumerbinnenwaard dat vrij toegankelijk is. Op de dijk mogen alleen bezoekers met een wandelvergunning wandelen. De Warkumerbûtenwaard is niet vrij toegankelijk. Vanaf de uitkijkheuvel bij camping It Soal en het uitzichtpunt aan de Slinkewei is het gebied goed te overzien.

De warkumerwaard

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Typisch landschap van dit Friesche natuurgebied (Fryske Gea)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brandganzen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bergeenden met Grutto bij de uitkijktoren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brandganzen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Broedende Fuut

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Graspieper

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Parende Grutto

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kievit

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kneu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kruisbek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuifeenden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meeuw

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Buitengebied met de begroeide zandplaten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Scholekster

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Scholekster jaagt Kievit weg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tureluur steekt over

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Winterkoning

 

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.