Veldleeuwerik

Veldleeuwerik beschrijvingen

Informatie links op internet:

Vogelvisie

Soortenbank

Avibase

 

Additionele lokale informatie.

De Veldleeuwerik komt algemeen voor op akkerlanden (mais en grasland) in Deurne. De aantallen zijn laag. Vaak maar 1-3 koppeltjes per akker.  Zingt voornamelijk hoog in de lucht, of zoals op de foto badderend in de modder.