Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Bonte Specht

Grote  Bonte-Specht beschrijvingen

Zie volgende links :Vogelvisie

Soortenbank

Avibase

SpechtBonte4

Specht pikt insecten onder de schors van de Esdoorn in onze tuin

Additionele lokale informatie

De Grote bonte specht komt in het hele gebied voor in tuinen, daarnaast in natuurgebieden met bomen, Vlierdense bossen, ’t Zinkse en de Halte.

Hoe krijg je de specht in je tuin.

De grote bonte specht broedt in alle soorten bos, maar ook in cultuurlandschap met boomgroepen, parken en tuinen, zelfs in grote steden.

Hij eet insecten, vooral de larven van kevers onder de schors vandaan, maar hij eet ook noten, bessen en zaden van naaldbomen. Hij hakt vaak een gat in een boom om daar de dennenappel in vast te klemmen. Dit noemt men een spechten- smidse.

De Grote bonte specht hakt zijn nest het liefst uit wat zachtere houtsoorten en begint een aantal verschillende gaten te hakken voor hij er een uitkiest om te nestelen. Nestkastjes hebben bij deze vogels dus geen voorkeur. Het wijfje legt 4-6 witte eieren.

De Grote bonte specht is een vrij schuwe en voorzichtige vogel, maar hij bezoekt wel voedertafels en vetbollen in tuinen. Met name vet-bollen met insecten erin zijn erg gewild.

Het is dus noodzakelijk om insecten in de tuin te lokken. Ook het hebben van wat oudere bomen met dikke schors lokt deze vogel, alweer vanwege de insecten.

Spechtenkasten moeten minstens 3 meter hoog, op een rustige plaats hangen. Spechtenkast voor grote bonte specht en vele andere holenbroeders: hoogte x lengte x breedte 30 x 14 x 14 cm; vliegopening 50 mm, 20 cm boven de bodem; holle bodem om de eieren in het midden te houden.

Specht

Jonge Specht bezoekt ons huis, deze is afgekomen op het vetblok met insecten.

(Artikel:  Leo Ballering, NESTKAST en Sovon Vogelonderzoek Nederland)

De Nestkastenwerkgroep van de Vogelwacht Uden en omstreken heeft sinds 2007 speciale nestkasten opgehangen voor de grote bonte specht. Dit zijn kunstmatig uitgeholde berkenstammen van 35 tot 50 centimeter diepte, een binnenmaat van 12 bij 12 centimeter en een Trespa ®deksel. Deze nestkasten hangen op een hoogte van 1,5 meter, waardoor ze via het deksel goed te controleren zijn. Al meteen in het eerste jaar werden deze kasten bezet en waren succesvol. Door de jaren heen zijn er steeds meer kasten bezet geraakt. Door wekelijkse controles en de registratie daarvan via de Digitale Nestkaart van Sovon zijn er sindsdien elk jaar gedetailleerde broedbiologische gegevens beschikbaar van deze specht, al zijn het er nog onvoldoende om gedegen uitspraken te doen.

Vier grote bonte spechtjongen in nestkast (foto: Lambert Verkuijlen)Vier grote bonte spechtjongen in nestkast (foto: Lambert Verkuijlen)

Voor het kunstmatig uithollen van berkenstammen is echter speciaal gereedschap en veel geduld nodig, als de berkenstammen van de juiste diameter al te krijgen zijn. Hierdoor hangen maar zeer weinig van deze nestkasten in Nederland. Het is dan ook een verheugende ontwikkeling dat dit jaar grote bonte spechten succesvol hebben gebroed in commerciële nestkasten van Vivara Natuurbeschermingsproducten. In een proefopstelling in Odiliapeel werd een dergelijke kast op 27 maart 2013, al laat in het seizoen, opgehangen en meteen in gebruik genomen door een paartje grote bonte spechten. Deze waren op 19 april klaar met het verder uithakken van de nestholte, waarbij het haksel afkomstig van de wanden als nestmateriaal gebruikt werd (zie foto). Het eerste van de zes eieren werd op 27 april gelegd en in de loop van de tijd verdween één ei, wat heel gebruikelijk blijkt te zijn bij deze spechten. Van de vier jongen die uit kwamen is er één doodgegaan, de andere drie zijn uitgevlogen.

Deze resultaten laten zien dat de commerciële nestkast goed voldoet en dat daarmee het onderzoek naar de broedbiologie van de grote bonte specht binnen handbereik komt van veel meer nestkastonderzoekers.

Nestkast Specht Malmö

Nestkast Specht