Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Kauw

Kauw beschrijvingen

Zie volgende informatie links:

Vogelvisie

Soortenbank

Vogelbescherming

Avibase

Geluid Kauw

Kauwen

Kauwen jong wordt gevoerd door ouder. Tuin Deurne centrum

Additionele lokale informatie

Het zijn slimme alleseters, die zowel in cultuur- als natuurgebieden voorkomen. Zij komen vaak in groepen voor, met name in landbouwgebieden. Concentraties zijn aanwezig in Vlierdens landbouwgebied, Liessel Leegveld, de Berken en Molenhof, verder uiteraard algemeen aanwezig in de bebouwde kom, meestal in kleine groepen. Schoorstenen zijn populaire woonlocaties.

Tot 4500 waarnemingen in het gebied, met name in de herfst-wintermaanden.

Waarnemingen Regio-Deurne

 

BikkelsDSC00514AKrKauwen

Kolonie Kauwen in Vlierden, Esdonk.

 

Tips voor Kauwen in je tuin

Het zijn slimme alleseters. Een kauw stelt weinig eisen aan zijn omgeving. Als er maar nestgelegenheid is en voldoende voedsel. Een hoge boom is ook altijd welkom. Kauwtjes hebben minder oog voor een tuin zonder hoge bomen met veel struiken, lage begroeiing en veel variatie. In de directe omgeving van mensen worden Kauwen al snel tam en brutaal. Het is ook niet moeilijk om Kauwen op je voederplank te krijgen, vetbollen en pinda’s eten ze graag. Vaak jagen ze andere soorten zelfs weg!
De Kauw is een holenbroeder, die zich ook thuis voelt in niet-natuurlijke holen (gebouwen, torens, kerken). Een nestkast ophangen kan ook. Afmetingen:Maten: 45 x 23 x 23 cm , Doorsnede vlieggat: 120 mm, ophanghoogte: 2 tot 4 meter