Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Heggenmus

Beschrijvingen heggenmus

Zie volgende links met informatie:

Vogelvisie

Soortenbank

Avibase

Geluid heggenmus

2012dec13Heggenmus

Heggenmus

Lokale informatie

De heggenmus komt in het gehele gebied voor. Grootste concentratie is in de herfst-wintermaanden. Tot 3000 exemplaren in het gebied waargenomen. Concentraties in Vlierdense bossen, Deurne centrum zuid, de Berken, Bospeelweg Liessel. Komt in alle soort biotopen voor.

Tips voor in de tuin.

Hij scharrelt meestal op de grond onder de voedertafel. Met zijn grijs-bruine uiterlijk valt hij niet bijzonder op.  De heggenmus stelt bescheiden eisen aan je tuin. Een border met vaste planten en een dichte heg of struikgewas zijn voldoende. Het nest wordt gemaakt in dicht struikgewas in struiken of in een haag. Ze scharrelen meestal op de grond onder de voedertafel. Alleen voedertafels die voldoende beschut staan worden nog wel eens bezocht. Strooi voer onder dichte struiken of coniferen waar ze ongestoord kunnen rondscharrelen. Hegeenmussen eten voornamelijk insecten, spinnen en kleine bodemdiertjes maar ook zaden.

Heggenmussen broeden niet in nestkasten maar maken een nest in een dichte struik, heg of conifeer. Vooral coniferen hebben de voorkeur.