Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Rotgans

Vogelbescherming

soortenbank

avibase

web_Rotgans

Additionele lokale informatie.

De rotgans komt nauwelijks in Deurne voor. In enkele gebieden ’t Molentje en Liessel zijn ze waargenomen.