Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Categorie: General Natuurfeest Natuurcentrum de Maashorst

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert
Natuurfeest Natuurcentrum de Maashorst

N/B
17 juli 2016

From: peternoy@hetnet.nl
To: peternoy@hetnet.nl
Subject: Persbericht: 'Natuurfeest bij Natuurcentrum De Maashorst | zondag 17 juli a.s. | locatie Erenakkerstraat 5 te Nistelrode
Date: Fri, 3 Jun 2016 13:38:44 +0200

Geachte mevrouw/heer,

 

Ik verzoek u vriendelijk om in uw eerstvolgende editie, of op een daarvoor geschikt moment, bijgaande aankondiging met betrekking tot ‘Natuurfeest bij Natuurcentrum De Maashorst’ door middel van een afzonderlijk persbericht onder de aandacht van het publiek en/of aangesloten leden/donateurs te brengen.

 

Natuurcentrum De Maashorst en de Stichting Natuurorganisaties De Maashorst houden op zondag 17 juli een gezamenlijk Natuurfeest op het erf van het Natuurcentrum. Diverse aan natuurgebied De Maashorst gelieerde natuurverenigingen en non profit instanties zullen die dag van 10.00 tot 16.00 uur het publiek informeren wat zij precies doen en welke bijdrage zij leveren aan de Maashorst. Ook voor kinderen is er van alles te beleven!

 

Voor aanvullende informatie en/of aanmelden stuur een bericht naar info.natuurcentrumdemaashorst.nl. Voor vragen en/of interview kunt ook contact opnemen met de heer Albert van Rosmalen (medeorganisator), telefoonnummer: 0413-260126 / 06-46232187 of per e-mail: vanrosmalen@home.nl.

 

De meegestuurde foto's (Peter Noy) zijn vrij te gebruiken en zijn gemaakt in 2014 op het erf van Natuurcentrum De Maashorst. Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en alvast bedankt voor uw medewerking! J

 

Namens Stg. Natuurorganisaties De Maashorst,

Peter Noy

 

T : 0413-251691

M: 06-53811246

E : pknoy@hetnet.nl

W: www.natuurcentrumdemaashorst.nl


Noot voor de Redactie: De Stichting Natuurorganisaties De Maashorst is in augustus 2014 opgericht en heeft zich tot doel gesteld om vanuit de diverse aangesloten natuurorganisaties de belangen, aangaande de verdere ontwikkeling en behoud van de Maashorst, te behartigen en een aanspreekpunt te vormen richting de beleidsbepalende instanties. De leden zijn: IVN afdeling Uden, Oss en Bernheze, Vogelwacht Uden e.o., Stichting Natuur en Milieu Landerd, Stichting Dassenwerkgroep Brabant, Stichting Landschapsbeheer Oss en Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden. Voor meer informatie, neem contact op met Jan-Willem Hermans (Secretaris), telefoon 0413-269804.


Ten gevolge van het automatisch verzenden van dit persbericht is het helaas niet mogelijk om te personaliseren. Wij gaan er vanuit dat dit bericht bij de juiste contactpersoon terecht komt. Indien dit bericht met bijlage(n) onvolledig is, of in geval van wijziging van de contactpersoon of adressering, gelieve in dat geval contact opnemen met ondergetekende. Bedankt voor uw medewerking.


 

     ‘Diverse kraampjes tijdens het Natuurfeest’ (foto Peter Noy)

Volledige kalender bekijken

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.