Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Lezingen

Lezing

Lezingen

Er worden regelmatig lezingen georganiseerd

Hier wordt meestal ingegaan op specifieke vogelsoorten door ervaren mensen. De lezingen worden door deze web-site en plaatselijke dagbladen aangekondigd.

Voorbeelden van lezingen die er zijn geweest:

  • Uilen soorten en habitat
  • Alles over vinken en vinken jacht in het verleden
  • Roofvogels in onze omgeving
  • De spotvogel in de Peel
  • Speuren naar sporen