Lezingen

Lezing

Lezingen

Er worden regelmatig lezingen georganiseerd

Hier wordt meestal ingegaan op specifieke vogelsoorten door ervaren mensen. De lezingen worden door deze web-site en plaatselijke dagbladen aangekondigd.

Voorbeelden van lezingen die er zijn geweest:

  • Uilen soorten en habitat
  • Alles over vinken en vinken jacht in het verleden
  • Roofvogels in onze omgeving
  • De spotvogel in de Peel
  • Speuren naar sporen