Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Roeken en kolonie vogels

Roeken

Roeken en kolonie vogels

Alhoewel de Roek een bij de Flora- en Faunawet van 1936 een volledige beschermde vogel is in Nederland, worden ze nog niet zelden in verscheidene gemeenten moedwillig verstoord, hetgeen zonder een vergunning van het ministerie strafbaar is. Het is dan ook zaak om vervolging van Roeken in Nederland direct bij de daarvoor bestemde instanties te melden. Het komt zelfs wel voor dat instanties aan klagende vogelliefhebbers meedelen dat voor het verjagen van Roeken een vergunning is verkregen, terwijl later blijkt dat dit niet het geval is. Bovendien zijn de klachten vaak totaal ongegrond.

Wat doen wij in het kader van roeken:

  • Jaarlijks populatie monitoren in de gemeente Deurne ten behoeve van Sovon vogelonderzoek Nederland
  • Meldpunt en intermediair voor roeken zaken