Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Ruimte voor de natuur in Het Loon Liessel

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Meer flora en fauna aan Het Loon

In het voorjaar van 2023 zijn er door de familie Keijzers, een melkgeitenbedrijf, aan Het Loon 39 in Liessel  met behulp van veldmedewerkers van Brabantslandschap en financiën van Stila natuurvriendelijke oevers en bloemenranden aangelegd op hun bedrijf. Samen met vogelwerkgroep de Kulert en het coördinatiepunt is gekeken of er nog aanvullende maatregelen voor soorten mogelijk zijn. Hier is uit gekomen dat er kansen liggen voor ijsvogels , oeverzwaluwen ,huiszwaluwen en boerenzwaluwen

Welke maatregelen zijn er getroffen ?

De sloot die achter de boerderij ligt is verbreed en de oevers zijn hellend gemaakt. Dit geeft ruimte aan diverse dieren zoals, reeën , vogels en insecten.

Diverse vogelsoorten hebben de oevers al gevonden, waargenomen zijn, kuifeend, wilde eend, aalscholver, blauwe en zilverreiger, gele kwikstaart, witte kwikstaart, gierzwaluw, boerenzwaluw, torenvalk e.a..

Op een deel van de oever is een ijsvogelwand gemaakt. Deze staat dus steil omhoog om de ijsvogel ruimte te geven. Aan de wand zijn op een aantal plaatsen takken gestoken zodat de ijsvogel visjes en insecten kan vangen. De ijsvogel is overigens al waargenomen !

Het zand wat uit de sloot is gekomen, is gebruikt om een bergje te maken. We hopen dat daar de oeverzwaluw zich zal “melden” . Om de oeverzwaluw te lokken klinkt er een oeverzwaluw geluid op regelmatige tijdstippen vanuit een mp3 speler met zonnepaneel. Op dit moment is er nog geen oeverzwaluw aangetroffen. Uiteraard was de berg dit jaar voor het oeverzwaluwseizoen eerst ontdaan van begroeiing.

Voor de boerenzwaluw zijn er nestplankjes gemaakt. Deze zijn in de geitenstal opgehangen. Voor de boerenzwaluw zijn er zo’n 10 nestplankjes opgehangen. De populatie is momenteel rond de 8 paar boerenzwaluw. Deze is volop aanwezig. Helaas konden we geen foto’s maken in de geitenstal vanwege potentieel infectiegevaar.

De Huiszwaluw is een vogel die ook al eens is gezien op deze locatie. Onze vrijwilligers hebben derhalve een 12 meter lange behuizing (koof) gemaakt voor de huiszwaluw. In de koof zijn 24 nestpotjes gemonteerd. Daarnaast zijn de hoeken in de koof met zand ingesmeerd om ruimte te geven voor een eigen nestgelegenheid. Tevens is er een mp3 speler op stroom aanwezig die een lokroep geluid laat klinken. We hopen in komende jaren dat de huiszwaluw de nestjes vindt. Hieronder een impressie.

Komende jaren blijven we hier de vogels monitoren.

Foto’s: Annie van der Pol-Winters

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.