Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Lezing weidevogelbescherming en beheermaatregelingen 2 april

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Vogelwerkgroep de Kulert organiseert samen met Brabants Landschap een lezing/minicursus. De laatste ontwikkelingen rond weidevogelbescherming en beheer mogelijkheden worden toegelicht. 

Weidevogels leven van insecten en wormen die op de akker- en graslanden te vinden zijn.Zonder akkers geen weide- en akkervogels dus. Echter de condities moeten wel juist zijn.

De weidevogelbescherming bestaat derhalve uit het lokaliseren van de nesten. Deze worden mobiel gemaakt. Bij de landbouwbewerkingen worden deze dan tijdelijk verplaatst, om de nesten te sparen. Dit doet de boer zelf of in samenwerking met de vogelgroep.
Voor het beheer van de (jonge) vogels, die leven van insecten en zaadjes, zijn zaken als water, kruidenrijk grasland en bloemenstroken nodig.
Brabants Landschap staat voor natuurbescherming. Zij leveren de materialen die nodig zijn voor de weidevogelbescherming. Boeren kunnen subsidies krijgen voor het beheer.

De lezing/mini cursus bespreekt derhalve de volgende onderwerpen.

• Herkenning en bescherming van kievit,scholekster,grutto

• Uitdagingen in het landschap

• Welke rol heeft een weidevogelgroep

• Maatwerkregelingen 

• Subsidieregelingen en kansen

De bijeenkomst vindt plaats op 2 april, van 20.00-22.00 uur,  scoutcentrum de Muggenhof, Albert Schweitzerstraat 38, 5751 ME, Deurne. 

De toelichting wordt gedaan door Fien Oost, Coördinator Soortenbescherming, binnen Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap. 

De lezing is gratis.

Graag aanmelden met een mailtje aan info@vwgdekulert.nl 

Vogelwerkgroep de Kulert onder toeziend oog van Fien Oost

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.