Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Geslaagde midweek Oostvaardersplassen

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Excursie Vogelwerkgroep Flevoland/Zeewolde 9 – 13 oktober 2023

Op maandag 9 oktober vertrokken we met een groep van 10 enthousiaste vogelaars van de Vogelwerkgroep Deurne voor een midweek naar Zeewolde. 

We hebben genoten van een week vol vogels! Bij dit reisverslag is een overzicht opgenomen met de waarnemingen per dag.

De groep bestond uit Annie en Bert Joppe (chauffeur), Marie José Dautzenberg, Peter Verweijen (chauffeur), Tonnie van Duijnhoven, Lizette Goerts, Aad van der Pol (chauffeur), Peter Hikspoors, Mikkie van Ooij en Marten Salverda.

Maandagmorgen reden we richting Nijkerk en vandaar over de dijk naar Flevoland waar we elkaar om 12 uur ontmoetten. De eerste excursie ging naar een vogelkijkhutin het gebied “De Stille Kern” in het Horsterwold bij Zeewolde.

Toen we halverwege de middag terugliepen naar de auto’s kwam een auto van Staatsbosbeheer ons tegemoet en de bestuurder ervan stelde ons op de hoogte van het feit dat er in een auto was ingebroken. Van de auto van Aad bleek de zijruit rechtsachter te zijn ingeslagen en een tas van Mikkie en de rugzak van Marten waren verdwenen. Toen we terugreden naar een autoruit-reparatie bedrijf in Nijkerk zagen we zo’n kilometer verder aan een parallelweg de gekleurde tas van Mikkie en iets verderop de rugzak van Marten liggen. Alles bleek er nog in te zitten (!), behalve de portemonnee van Mikkie met daarin geld en haar bankpasje. Dit laatste was al direct geblokkeerd.

Nadat er in het herstelbedrijf een noodruit was geplaatst reden we door naar ons verblijf in Zeewolde. Het mooie vakantiehuis met de naam Enjoy lag in een recreatiepark aan de Bosruiterweg, even buiten die plaats. De kamers werden ingedeeld en nadat de nodige inkopen waren gedaan genoten we van een lekkere maaltijd en daarna een gezellige avond.

Dinsdagmorgen vertrokken we richting Lelystad en als eerste genoten we van een schitterend uitzicht vanaf de uitkijkheuvel aan de Praamweg, niet zo ver van het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen. Van hieraf waren vele grote grazers te zien, Konikspaarden, Edelherten en Heckrunderen. Een prachtig en indrukwekkend schouwspel vooral ook de imponerende en burlende mannetjes van de edelherten met prachtige geweien. Ook de majestueuze zeearend was heel even in de verte te zien.

Daarna werd werd vogelkijkhut De Grauwe Gans even voorbij het bezoekerscentrum aan de Knardijk bezocht. Daar viel vooral het felle en kenmerkende geluid van talrijke Cetti’s Zangers op, die we overigens in de verdere week op talloze andere plaatsen steeds opnieuw hoorden.

Dinsdagmiddag wandelden we uitgebreid vanaf het bezoekersentrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk bij de Oostvaardersplassen. Vanuit een grotekijkhut op de wandelroute hadden we een prachtig uitzicht over het gebied. Met name de edelherten vielen op. Er waren prachtige mannetjes te zien met grote geweien die met grote regelmaat stonden te burlen. Ook hadden we mooi zicht op een vos die in alle rust in het terrein liep. De wandeling werd afgesloten op het terras van het bezoekerscentrum en we reden van hieruit terug naar Zeewolde.

Na het avondeten evalueerden we zoals gewoonlijk onze waarnemingen en genoten van elkaars verhalen onder het genot van een drankje en een knabbeltje.

Op woensdagmorgen gingen we eerst naar de Oostvaardersdijk tussen Lelystad en Almere. We parKeerden de auto’s aan de weg en gingen te voet over het zogenaamde Julianapad naar een prachtige, heel ruim opgezette kijkhut aan de Oostvaardersplassen, met de welluidende naam “De Grote Zilverreiger”. Vervolgens reden we terug naar de Praamweg en liepen naar kijkhut “de Poelruiter”. Aan de overkant van de plas daar kwamen onder andere een drietal rustig voortwandelendeen grazende Konikspaarden in beeld,

Vandaar reden we terug richting Zeewolde en liepen een flink eind via het zogenaamde Laarzenpad naar een mooie vogelkijkhut in het Harderbroek, vanaf de hoek van de Knardijk.. Onderweg maakte Peter Verweijen met succesvol gebruik van de zelfontspanner een mooie groepsfoto. Het enorme aantal watervogels in het rietmoeras voor de hut hield ons langdurig bezig. Mede op aanwijzing van een medevogelaar van het SOVON zagen we onder andere de zeldzame gestreepte strandloper en een rosse grutto, naast ook nogal wat watersnippen en goudplevieren.. Een baardmannetje dat er veel schijnt voor te komen zagen we helaas niet, ook niet in de rest van de week. Terug richting huis scoorden we in een plas aan de weg nog wel een aantal krooneenden.

Na het avondeten evalueerden we weer gezellig en Bert bracht de in de tuin aanwezige sauna op temperatuur, waarvan Tonnie en Mikkie en vervolgens ook Aad en Marten dankbaar gebruik maakten.

Donderdag stond in het teken van het Eemmeer, één van de randmeren tussen het vasteland en de polder ter hoogte van Eemnes. We bereikten dot gebied via de Stichtse brug waarover de A27 loopt, van het vasteland richting Almere. Helaas was het weer nogal regenachtig.

Na een vergeefse poging om een vogelkijkhut aan de Gooyersgracht bij Eemnes te vinden (een functionaris die van een gemaaltje af kwam rijden zette ons op het verkeerde been; later op de dag vonden we die hut wel!) reden we naar een andere hut aan het Eemmeer aan de Laarderangerechtenweg, in het zicht van de A27 bij de Stichtse brug. Na enig gezoek vonden we de weg ernaar toe, maar dat vereiste wel wat klimwerk over hekken, passeren van twee nieuwsgierige Haflinger paarden en trotseren van een groepje jongvee met stiertje, wat dank zij het onverschrokken optreden van Mikkie lukte!

Het resultaat was een afgelegen kijkhut op palen boven het water, waar we net met ons tienen in pasten. Al kijkend ontstond er hier en daar wat zeeziekte omdat het leek alsof je op het meer aan het varen was. Na uitgebreid gekijk door kijkers en telescopen kwamen we weer via dezelfde weiden, dieren en hekken behouden bij de auto’s terug.

Vervolgens besloten we toch nog eens een poging te wagen bij de Gooyersgracht en met succes! Achter een gemaaltje daar bleek zich inderdaad nog een kijkhut te bevinden. Maar door de inmiddels gestaag vallende regen viel er niet veel te zien. En toen de regen overging in een forse bui werden we op de terugweg naar de auto uiteindelijk door en doornat.

Terug in huis werden alle radiatoren voluit gezet en op allerlei plaatsen volgehangen met kletsnatte spullen en het duurde tot de volgende dag voordat alles weer een beetje droog was. De avond was er niet minder gezellig om en na een lekkere warme maaltijd werden er nog tal van verhalen opgedist onder het genot van één en ander. Het was zoals gewoonlijk weer supergezellig! Helaas kwam wel de mededeling binnen dat de geplande tocht voor vrijdagmiddag naar de Marker Wadden vanwege ongunstige weersomstandigheden niet doorging.

Vrijdagmorgen werd het huis netjes opgeruimd en na een leuk gesprekje met de beheerster van het park werd rond kwart voor tien de terugtocht ingezet. Die verliep voorspoedig en uiteindelijk arriveerden we rond half twaalf bij het Boerenhuis aan de Bruggenseweg in Deurne, waar we afsloten met een heerlijke lunch.

Het was al met al een fijne week met een heel gezellige groep mensen die ieder voor zich bijdroegen aan een gezellige en leuke sfeer waarop iedereen met veel plezier zal terugzien!

Marten Salverda

De volgende vogels (en dieren) zijn gespot

naam ma 9 okt 23di 10 okt 23wo 11 okt 23do 12 okt 23vr 13 okt 23
aalscholverxxxx 
baardman x   
beflijster x   
bergeend xxx 
blauwe reigerxxxx 
boerenzwaluwx    
bontbekplevier x   
bonte strandloper  x  
bonte spechtxxx  
brandgans x   
bruine kiekendief x x 
buizerdxxxx 
canadese gansx    
cetti’s zangerxxxx 
dodaardxxxx 
eksterx xx 
fuutx  x 
gaaix x  
gestreepte strandloper  x  
goudplevier  x  
goudvink  x  
graspieper xx  
grauwe gansxxx  
grote mantelmeeuw   x 
grote wilde zwaan x   
grutto x   
holenduif x   
houtduif    x    
huismusx    
ijsvogelx    
kemphaan  x  
kievitx x  
kneuxx   
knobbelzwaanxxxx 
kokmeeuwx x  
kolgans  xx 
koolmeesxxx  
koperwiekxx   
kraai xx  
krakeendxxxx 
kramsvogelx x  
krooneend  x  
kuifeendxxx  
leeuwerikx    
meerkoet xxx 
merelx x  
meeuw x   
nijlgans x   
oeverloper x   
ooievaarx  x 
pijlstaarteend   x 
pimpelmeesxxx  
putterxx x 
rietgors xx  
roodborstx x  
roze grutto  x  
roodborsttapuit x   
sijsx    
slobeend xxx 
smelleke  x  
smientxx   
sperwerx    
spreeuw xx  
steenuil  x  
staartmees  x  
tafeleendxxx  
torenvalk  xx 
vinkx x  
waterhoenx    
waterralxxx  
watersnip  x  
winterkoning  x  
wintertaling xx  
witgatje x   
witte kwikstaart x   
zanglijsterx    
zeearend xx  
zilvermeeuwx xx 
zilverreigerxxxx 
zwarte spechtxx   
zwarte wouwx    
     i.v.m. slecht
     weer geen 
     Marker wadden
      
bijzondere waarnemingen    
edelherten     
konikpaard     
vos     
ree     
haflinger paard     
stier met koeien     
rood is gehoord     
vet gedrukt is zeer zeldzaam     
      
      
aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.