Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Uilen beheer en nestkasten

Uilen beheer en plaatsen nestkasten een win-win situatie

Uilen zijn bijzondere vogels. Hun meestal nachtelijke levenswijze, de geruisloze vlucht, hun typische uiterlijk en de vaak doordringende baltskreten zijn fascinerend. Uilen hebben het de laatste decennia niet gemakkelijk gehad. Dit geldt voor bijna alle uilensoorten die in Nederland voorkomen. Vooral door de vele veranderingen in hun leefgebied (wijziging in het landschap, uitbreiding van het verkeer en verdwijnen van geschikte nestplaatsen) zijn ze -vooral in de jaren 1950 tot 1990- sterk in aantal achteruit gegaan. Het is eigenlijk een wonder dat ze zich toch nog hebben kunnen handhaven.

Wij zetten ons in voor het behoud van kerkuilen en steenuilen. Deze vinden zich  thuis in met name agrarische gebieden. De kerkuil is er kind aan huis, en met name een welkome gast die muizen en ratten ruimt. In die zin ontstaat er een win-win situatie waarbij de uilen zorgen om het ongedierte weg te houden.

Wat kunnen wij voor u betekenen

  • Vinden geschikte locatie voor plaatsen van broedkasten
  • Plaatsen van broedkasten
  • advies verbetering voedselaanbod
  • schoonhouden van de broedkasten