Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Weidevogelbeheer op uw akker

 

SONY DSC

Weidevogelbeheer op uw akker

Vanwege de intensivering van de landbouw en het verdwijnen van hun leefgebieden zijn weidevogels bedreigd. Een groot deel van de wereldwijde populatie broedt in Nederland, dus zijn we verantwoordelijk voor het behoud van de hele soort. Onze vrijwilligers sporen legsels op zodat boeren er rekening mee kunnen houden tijdens hun werkzaamheden. In onze regio betreft het voornamelijk beheer van de Kievit en Scholekster, incidenteel de Grutto.

Wat doen wij:

 • Regelmatig observeren van akkers op aanwezigheid van weidevogels, de Kievit en de Grutto
 • Afspraken maken met boeren of zij bereid zijn mee te werken aan het beheer op hun akker
  • ruststroken beschikbaar stellen
  • uitstellen van bewerkingen
 • Opsporen van legsels en deze markeren zodat deze tijdens werkzaamheden worden ontzien (maart t/m juli)
 • Het in overleg verplaatsen van nesten zodat boeren hun werkzaamheden kunnen doen
 • Intermediair met Brabants landschap voor vergoedingsregelingen bij:
  • hulp bieden bij het beheer van de Kievit
  • het beschikbaar stellen van rustzones voor de Grutto
 • Bijhouden van tellingen op akkers waar wordt beheerd
 • Organiseren lezingen voor boeren izm. Brabants landschap