Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Bijzonder: Weidevogels in Aan’t Elfde, de Groote Peel

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

17 juli 2019

Na een fikse wandeling vanuit het bezoekerscentrum aan de Ospeldijk via de rand van de Groote Peel en de Mussenbaan belandde ik op het dijkje midden in Aan’t Elfde. Aan de noordelijke zijde was het water behoorlijk geslonken, Tot aan het water was er zeker een strook van zo’n 60 meter drooggevallen. Aan de ene kant was deze met gras begroeid, aan de andere zijde was het een open modderige vlakte. Tot mijn verbazing wemelde het van de kieviten en – wat later bleek – zilverplevieren. Bijzonder want vanuit onze streek – Deurne – waren die al een maand verdwenen, nou ja een enkele was nog in de Brink blijven hangen.

Waarom waren die kieviten en plevieren perse daar ? Vermoedelijk bood het zakkende water de vogels openheid en de optie om lekker te kunnen pootje baden en de nodige insecten te kunnen eten.

Zie hieronder de foto’s van dit “evenement”

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.