Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Categorie: Lezing Lezing Vinken moeten vinken lokken

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert
Lezing Vinken moeten vinken lokken


1 maart 2016

Vinken moeten vinken lokken. Lezing 1 maart 20.00 uur De Ossenbeemd Deurne

 

Vanaf half februari kun je al weer de eerste vinkenslag horen. Teken dat de lente in aantocht is. De vink is een van onze bekendste en populairste
zangvogels. Dit vooral vanwege zijn fraaie verenpak (met name van het mannetje) en zijn krachtige zang. Vogelwerkgroep ‘De Kulert’ in Deurne
wil dit jaar wat extra aandacht aan deze zangvogel besteden.

Dit zal gebeuren middels een lezing die gehouden zal worden op dinsdag 1 maart in ‘De Ossenbeemd’, Haageind 31 te Deurne.
De avond begint om 20.00 uur en de lezing is getiteld ‘Vincken moeten vincken locken’. Gerard Compiet zal het deze avond uitgebreid hebben over
de leefwijze en de broedbiologie van deze zangvogel. Verder zal er uitvoerig worden stilgestaan bij de massale vinkenvangst zoals die vanaf de tweede
helft van 17e tot het begin van de 20e eeuw plaatsvond op de zgn. vinkenbanen in de binnenduinrand van vooral Noord en Zuid-Holland. Vooral hoe en
door wie deze vogels gevangen werden komt aan de orde. Tevens is er aandacht voor de vinkenzettingen (zangconcoursen met vinken) zoals die nog
steeds plaatsvinden in Zuid-Nederland en België.
Kortom wie zich wat wil verdiepen in vier eeuwen wel en wee van deze huis-, tuin- en keukenvogel is van harte welkom.

Volledige kalender bekijken

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.