Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Vogelaars midweek Kraanvogels Diepholtz Duitsland

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Diepholz Duitsland van 1-11-2021 tot en met 5-11-2021
Aanwezig:Annie, Bert, Mikkie, Peter, Rob, Tonnie,Marie-Jose, Aad

Het gebied waar we zijn geweest, is ca. 280 km vanuit Deurne en ligt in de buurt van Osnabrück, op dezelfde hoogte als Zwolle. Het bestaat uit diverse veengebieden en is omringt door een groot argrarisch gebied.

Rond Diepholtz zijn de grote open veenvlaktes van de vroegere industrièle turfwinning, opnieuw ingezaaid en bevloeid met water. Deze bieden nu rustige en veilige slaapplekken voor duizenden kraanvogels in de veengebieden tussen Uchte en Diepholtz. Hier overnachten jaarlijks meer dan 50 000 kraanvogels. Er worden voortdurend verdere vlaktes waar turf is ontgonnen herbevloeid. Zo ontwikkelen zich steeds weer nieuwe optimale slaap- en verzamelplekken voor kraanvogels, Hierdoor kan worden gerekend met een verder toenemend aantal kraanvogels op doorreis in dit veengebied. Sinds 2009 broeden er ook kraanvogels in het veen. Ze bouwen vanaf maart hun nest, verstopt op drassige veenvlakten waar ze zo min mogelilk worden gestoord. De broedtijd voor de twee eieren duurt ongeveer 30 dagen. Al een paar dagen nadat ze zijn uitgekomen, gaat het hele gezin gezamenlrjk voedsel zoeken in het veen. Hieronder een overzichtskaart van het gebied.

Dag 1    Ochsen Moor

Aankomst in het moor gebied Diepholz , we gaan meteen naar de uitkijktoren bij Ochsenmoor ten zuiden van de Dümmersee. In dit gebied is voornamelijk weidevogelbeheer, kieviten komen er veel voor in het seizoen. Door middel van waterbeheer in het voorjaar komen er veel weidevogels op af.

 Dag 2          Neustädter Moor

We bezoeken het informatiecentrum, met daaraan gekoppeld een tentoonstelling over De Mooren. Daarna is er een wandeltocht van ongeveer 6.km  In het gebied met kraanvogels met uitkijk plaatsen met heide en bosgebied met goed begaanbare wandelpaden.

Dag  3     Uchter Moor 

We  gaan naar het grote Moor bij Uchte hier zijn op verschillende locaties 2 uitkijktorens en het is een vrij groot gebied dus daar kunnen we ons wel de hele dag vermaken. Op de eerste locatie (in het oosten ) wordt nog actief turf gewonnen. De turf blokken liggen netjes in enorme rijen. Geen kraanvogels te zien. Op de tweede locatie (in het westen) is nog een echte turfverwerkings fabriek en ditto hele rijen met treinen voor het transport. Aldaar groeperen veel kraanvogels zo tegen vijf uur om daar de nacht door te brengen.

« van 2 »

Kraanvogels op agrarisch gebied Uchter Moor
De treinjes bij de turfafwerkingsfabriek Uchter Moor

Dag  4 Bezoek agrarisch gebied en OppenWeher en Rehdener Geest Moor.

Op het agrarisch gebied moet je typisch overdag zijn om de kraanvogels te zien. Met name vindt je ze op op de mais plakken ! In grote getalen zijn ze aan het fourageren.

Tegen de schemer arriveren we in het in het Rehdener Geestmoor. Daar zijn reeds duizenden vogels aangekomen als we er zijn. Helaas op een te grote afstand om mooie foto’s te maken.

« van 2 »

Dag  5          Feiner Moor.

Bezoek kijkhut en uitkijk op het Moor. Met een bezoek aan de kijkhut en uitkijk op het moor sluiten we een gezellige vogelrijke midweek af.

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.