Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Geslaagd vogelweekend Fochteloërveen april 2023

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Vrijdag 14 april vertrokken we met 12 personen naar Hooghalen om voor een weekend te gaan vogelen  in Fochteloërveen en omgeving.

Op het Vakantiepark Landgoed Het Grote Zand gaan we logeren, dat is in de buurt. We hebben daar een huis gehuurd voor 12 personen. Na eerst boodschappen te hebben gedaan, installeerden we ons in het huis.

We hadden de zon meegenomen uit Brabant dus het weer was goed. Rob zorgde de eerste avond voor het eten.

Zaterdag 15 April

s ’Morgens eerst ontbijt van een hele goeie bakker en daarna vertrokken we naar uitkijktoren de “7” van Natuurmonumenten. Het was ongeveer 1.5 km wandelen door een groot naaldbos en we spotten hier als eerste meteen het goudhaantje.

Bij de toren aangekomen klommen we er meteen in. Die was wel erg steil en het ging wat moeizaam, zeker als je met apparatuur moet sjouwen. Niettemin was het de moeite waard. Het uitzicht was prachtig en we zagen de visarend, huiszwaluw, buizerd en vele anderen.

Na de lunch zijn we verder gegaan naar uitkijktoren Fochteloërveen. Toen we daar aankwamen bleek de toren gesloten te zijn vanwege vandalisme maar links en rechts langs de weg was ook van alles te zien en te horen. We zagen de kraanvogel en op de akkers de roerdomp. Zelfs de kievit zijn we tegengekomen. Daarna zijn we nog even naar het onderzoekscentrum voor kraanvogels geweest maar die bleek ook gesloten te zijn. Verder was daar niet veel te zien. Omdat het alweer 16.00 uur was zijn we weer huiswaarts gekeerd. Het weer was deze dag bewolkt en best wel koud.

Zondag 16 April

Vandaag zijn we naar het Esmeer geweest en een wandeling gemaakt van ongeveer 2,5 kilometer. Daar was ook een uitkijktoren. We zagen hier -weer- de lepelaar, de blauwborst, geelgors en de raaf. We hebben bij de uitkijktoren geluncht en na de lunch zijn we vertrokken naar het bos van de toekomst: een heel mooi bos met een meer.

We hadden overigens wel een hele andere voorstelling van dat bos. In plaats van een ‘gewoon’ bos bleek het namelijk een gedenkbos te zijn.

Het weer was weer bewolkt en koud maar droog en dat was het belangrijkste.

Maandag 17 April

Vandaag gaan we weer richting Deurne. Het weer is bewolkt maar later op de dag komt de zon door.

Voordat we naar huis gaan doen we Oranje nog aan. Hier is een uitkijkhut die je alleen kunt bereiken via een lange donkere tunnel van 160 meter. De kijkhut blijkt een openbaring van rust met veel water om je heen. Ook hier hebben we weer veel vogels zoals ook het blauwborstje, wilde zwaan, de roodhalsfuut, veldleeuwerik en de bonte vliegenvanger. Zelfs een sperwer met prooi werd er gespot. Na de lunch in de hut zijn we naar Deurne gegaan na eerst het weekend afgesloten te hebben met koffie en gebak bij Nederheide in Milheeze.

Met dank aan iedereen voor deze gezellige en leerzame dagen.

Bert Joppe

Lijst van de vogels die we gespot en gehoord hebben.

Aalscholver

Blauwborst

Blauwe reiger

Boerenzwaluw

Bonte Vliegenvanger

Boomklever

Boomkruiper

Boompieper

Brilduiker

Buizerd

Dodaars

Ekster

Fitis

Fuut

Gaai

Geelgors

Gele kwikstaart

Goudhaantje

Graspieper

Grauwe gans 

Grote bonte specht

Grote Canadese gans

Grote lijster

Grote Zilverreiger

Havik

Heggemus

Holenduiven 

Houtduif

Huismus

Huiszwaluw

Kauw

Kievit

Kleine mantelmeeuw

Kneu

Knobbelzwaan

Kokmeeuw

Koolmees

Kraai

Kraanvogels 

Krakeend

Kuifeend

Lepellaar

Mandarijn eend (koppel)

Meerkoet 

Meeuw 

Merel

Nijlgans

Ooievaar 

Pimpelmees 

Putter

Raaf

Rietgors

Rode wouw

Roek

Roerdomp

Roodborst 

Roodborsttapuit

Roodhalsfuut

Slobeend

Sperwer

Spreeuw

Tafeleend

Tjiftjaf

Torenvalk 

Tortel duif

Turkse tortel

Veldleeuwerik

Vink

Waterhoentje

Waterral

Wilde Eend

Wilde Zwaan

Witgatje

Witte Kwikstaart 

Zanglijster

Zeearend 

Zwarte kraai

Zwarte specht

Zwartkop

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.