Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Eieren zoeken voor en na pasen, wie helpt ermee

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

De weidevogelwerkgroep van vogelwerkgroep de Kulert uit Deurne,  beheert samen met de boeren en Brabants Landschap, de weidevogel stand.

Onze vrijwilligers sporen legsels op zodat boeren er rekening mee kunnen houden tijdens hun werkzaamheden. In onze regio betreft het voornamelijk beheer van de kievit en scholekster en incidenteel de watersnip, de grutto en wulp.

Dit seizoen zijn reeds zo’n 350 kieviten gespot dit willen gaan broeden. Dus werk aan de winkel ! Vrijwilligers kunnen zich melden op vwgdekulert.nl. Voor scholen is er de mogelijkheid om de biologieles in de natuur mee te maken.

De weidevogelgroep is werkzaam in een 30 tal percelen rond Deurne. Het betreft percelen voor akkerbouw, zoals mais, schorseneren, bieten en aardappels, veelal langs onze rivieren de AA, de Vlier en de Kaweise loop.

Vanaf begin maart worden de werkgebieden regelmatig gemonitord. Er wordt gekeken of de weidevogels alleen nog foerageren, of er paar vorming is met territorium (broedgebied) annexatie .

Van eind maart tot en met juni wordt het veldwerk gedaan.  In een gerekte lijn formatie wordt over het veld gelopen om de nesten te vinden.

Een Kievit legt meestal 4 eieren per nest. Wordt er een nest gevonden dan wordt deze gemarkeerd. Aan beide zijden van het nest worden stokken geplaatst.  Zodoende kunnen de boeren goed zien waar er nesten liggen en kunnen ze er omheen rijden tijdens hun werkzaamheden.

De akkers worden regelmatig bezocht, nieuwe nesten worden ontdekt en oude worden bekeken. Als de eieren uitkomen na 26-28 dagen, wordt bijgehouden hoeveel kuikens er met succes zijn uitgekomen.

Kortom werk aan de winkel ! Meld je aan bij vwgdekulert.nl

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.