Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Excursie Grauwveen

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Excursie Grauwveen

Oktober 2016

 

Grauwveen is een beschermd natuurmonument met hoogveenresten in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. In 1987 werd het aangekocht door Staatsbosbeheer dat in 1994 de gehele Deurnsche Peel in eigendom kreeg. Als onderdeel hiervan maakt het samen met de Mariapeel deel uit van het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel.[1]

Grauwveen ligt direct ten noorden van de Mariapeel, daarvan slechts gescheiden door de spoorlijn Helmond-Venlo. Het is te bereiken vanaf de Dorperpeelweg, de route tussen Griendtsveen en Ysselsteyn.

webgrauwveen-locatie

Aardkundige waarde

In de Peel is Grauwveen een van de weinige plekken waar de bovenste veenlaag niet systematisch is afgegraven. Die laag staat bekend als bonkaarde, vale turf of grauwveen. In het overgrote deel van de Peel werd deze laag begin 20ste eeuw afgegraven voor de productie van turfstrooisel. Het gebied heeft een zekere aardkundige waarde omdat hier nog een relatief compleet hoogveenprofiel te vinden is, al is de bodem door verdroging en veraarding niet onveranderd gebleven.

Flora en fauna

Het gebied kent droge en natte heide, loofbos en moeras. Er zijn nog kleine stukken met levend hoogveen en er is regenerend hoogveen in het beginstadium. Een belangrijk deel van de begroeiing bestaat uit berken-eikenbos en adelaarsvaren. Verspreid liggende kleinschalige turfafgravingen, zogenoemde boerenkuilen, zijn vochtige biotopen waar hoogveen een kans op herstel heeft.

webgrauwveendsc03156

Het relatief ongerepte terrein is bij verschillende diersoorten intrek als rustgebied. Het beheer is verder onder meer gericht op gunstige condities voor de gladde slangen vlinders als het spiegeldikkopje en het heideblauwtje.

Uitbreiding

In het kader van de voltooiing van de ecologische hoofdstructuur van Nederland (EHS) worden de landbouwgronden rond Grauwveen door de overheid aangekocht. Hierdoor zal het in de toekomst mogelijk zijn de waterhuishouding zo te veranderen dat het gebied natter wordt. Dat is in het belang van de hoogveen aangroei en ook gunstig voor trekvogels, waaronder rietganzen en kraanvogels.

webgrauwveendsc03134

Hieronder de diverse vogels die werden gespot.

Een jonge zwaan vliegt over het veen. Daarnaast en eronder een jonge slechtvalk in diverse posities.

webzwaanjongdsc01993 webslechtvalkdsc02213 webslechtvalkdsc02211webslechtvalkdsc02192

Hieronder rietgorsen in winter en zomer (met zwarte borst) kledij. Zij eten de zaadlobben van de berkenboom. Er is in het gebied behoorlijk wat riet aanwezig, veen en hoog gras dat is het gebied waar ze door worden aangetrokken. Ze verblijven hoofdzakelijk in het hoge gras.

webrietgorsmannetjeboomgrauwveendsc02110 webrietgorsmannetjeboomgrauwveendsc02105 webrietgorsmannetje-zomerkleed-boomgrauwveendsc02061 webrietgors-boomgrauwveendsc02080 webrietgors-boomgrauwveendsc02038

In het gebied zitten veel rietganzen. Tijdens de trek vliegen er duizenden van deze vogels over.

webrietgansgans1

De kramsvogel vindt dit ook een geliefd gebied. Tijdens de herfst en wintermaanden verblijven zij hier graag. Zie 2 foto’s hieronder.

webkramsvogel1 webkramsvoge

Ook zien we een groep groenlingen hoog in de bomen zitten, aan de rand van het veengebied.

webgroenling1 webgroenling

Tevens zijn hier ook boompiepers te zien zoals op onderstaande foto.

webboompieper-boomgrauwveen

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.