Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Eerste Kievitsei in Brabant gevonden

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Donderdagmiddag 15 maart om 15.15 uur is het eerste Brabantse kievitsei gevonden. Het is het derde ei van Nederland. Geurt Elemans vond het ei op een maïsperceel in Ravenstein. Provinciaal coördinator weidevogelbescherming Jochem Sloothaak heeft het ei op echtheid gecontroleerd. Geurt is weidevogelbeschermer en hoopt dat ’t ei ondanks het koude weer dit weekend, toch wordt uitgebroed. het nest is gemarkeerd, zodat het beschermd kan worden tegen landbouwwerkzaamheden.

Nieuwe aanwas vrijwilligersgroepen nodig!
Ondanks de ideale omstandigheden op het perceel zien we toch de populatie kieviten ook hier hard achteruit gaan. Er is weinig overleving van kuikens, waardoor de inzet van vrijwilligers nog steeds noodzakelijk is. Gelukkig is er nog steeds nieuwe aanwas van jonge vrijwilligers.

Zelf meedoen?
Weidevogels als de kievit komen bijna alleen nog maar in Nederland voor, op het boerenland. Maar zelfs hier dreigen ze alsnog te verdwijnen. Dit komt door de intensieve landbouw. Veel nesten worden simpelweg omvergereden als de boer zijn land op gaat. Weidevogelbeschermers als Geurt Elemans sporen nesten op, zodat een boer er omheen kan rijden. Natuurlijk geeft het een goed gevoel om weidevogels te redden, maar het werk is ook leuk en afwisselend. Je komt veel buiten en geniet van de natuur. Ook maak je afspraken met boeren over hun werk op het land. Zonder de hulp van 700 vrijwillige weidevogelbeschermers zouden grutto, scholekster, wulp én kievit nooit kunnen overleven! Helpt u mee?

Kievit onder druk in Nederland
Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met braakstroken.

Foto: Vinder Geurt Elemans (rechts) van het eerste Brabantse kievitsei van 2018, samen met provinciaal coördinator Jochem Sloothaak (links)

Eerste Brabantse Kievitsei op maisperceel Ravenstein grote foto 15032018

 

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.