Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Resultaten uilen 2018

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Onze bescherming heeft de kerkuilen en de steenuilen letterlijk en figuurlijk- geen windeieren gelegd. Op dit moment (2018) hangen er in ons werkgebied circa 72 nestkasten voor de kerkuil en ruim 110 voor de steenuilen. Het aantal broedsels en ook het aantal eieren en jongen (vooral van de kerkuil) fluctueert met de muizenstand: bij goede muizenjaren is het broedsucces goed en omgekeerd: als er weinig muizen zijn, dan zijn er ook minder jonge uilen.

Over de laatste jaren waren de resultaten als volgt:

*) Activiteiten: wel volwassen uil(en) gezien, geen broedgeval

Landelijk waren er in 2017 3364 broedparen van de kerkuil, dat is een record. Dus de inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen.

Meer informatie?

Uilenwerkgroep de Kulert Deurne:
Coördinator steenuilen: Rob Boesten, 06-48973034
Peter Hikspoors, 0493-341755
Coördinator kerkuilen : Henk Cleutjens,  06-44629249

Brabants Landschap:
http://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/uilenbescherming/

Stichting kerkuilenwerkgroep Nederland:
http://www.kerkuil.com

STONE (Steenuilenoverleg Nederland)
http://www.steenuil.nl

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.