Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Grutto krijgt 5 miljoen euro

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

Schouten reserveert 5 miljoen euro voor Aanvalsplan Grutto

11 juli 2021Beleid934 keer gelezen5 reacties

Minister Schouten stelt dit jaar 2 miljoen euro beschikbaar voor het Aanvalsplan Grutto. In 2022 reserveert zij nog eens 3 miljoen euro voor het Aanvalsplan. Met de 5 miljoen euro wordt de periode tot aan de start van het nieuwe GLB overbrugd. De provincies stellen eenzelfde bedrag beschikbaar, schrijft de demissionair minister van LNV in een Kamerbrief. Op deze manier kan volgens Schouten dit jaar ‘een voortvarende start’ worden gemaakt met de uitvoering het Aanvalsplan.

Met het Aanvalsplan Grutto wordt beoogd om de achteruitgang van de grutto en andere weidevogels te stoppen. Schouten liet eerder in antwoorden op Kamervragen van Laura Bromet (GroenLinks) weten dat ze moeilijk geld kan vrijmaken om het Aanvalsplan Grutto te financieren als gevolg van de demissionaire status van het kabinet. Daardoor is het moeilijk om structureel, voor meerdere jaren, geld vrij te maken. De minister gaf aan dat zij wel mogelijkheden ziet om het Aanvalsplan vanuit het nieuwe GLB te financieren.

Financiële impuls

In de Kamerbrief van 7 juli schrijft Schouten dat zij samen met de provincies voor de NSP-periode 2023-2027 de ambitie heeft uitgesproken om voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto 69,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Schouten: „Hiervoor voeg ik 52,5 miljoen euro uit de overhevelingsmiddelen toe aan het budget voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Mijn ambitie is om ook voor de overige 17 miljoen euro dekking te vinden. Hierover ga ik in overleg met provincies en onderzoek ik de mogelijkheden om verbinding te leggen met lopende programma’s. Mocht de aanvullende dekking niet gevonden worden dan zal ik in overleg met provincies onze ambitie bijstellen.” Het NSP, het Nationaal Strategisch Plan, is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB.

Minister Schouten verwacht dat met deze eerste financiële impuls provincies in de periode 2023-2027 zo’n 18 tot 26 kansgebieden van minimaal 1.000 hectare kunnen inrichten en beheren. Kansgebieden zijn gebieden die voldoende omgang hebben om te kunnen dienen als brongebied voor het herstel van de populaties grutto’s en andere weidevogels. De provincies willen zich volgens Schouten inspannen voor de éénmalige (her)inrichtingskosten van naar schatting 1 miljoen euro per gebied.

Ambitie versnellen

In 2025 wordt de voorgang van het Aanvalsplan Grutto geanalyseerd. „Afhankelijk van de bevindingen kan worden besloten om de ambitie te versnellen en te verhogen naar de inrichting en beheer van maximaal 34 kansgebieden. Overeengekomen is om 10 procent van het beschikbare budget te reserveren voor andere boerenlandvogels zoals patrijs en wulp”, aldus Schouten.


Het Aanvalsplan Grutto in een notendop

  • Dertig gebieden van 1000 hectare waar boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten voor weidevogels.
  • Open weidegebieden met een hoog waterpeil en bloemrijk grasland waar laat in het jaar wordt gemaaid.
  • Boeren krijgen een goed inkomen door onder andere langdurige overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer en extra geld voor de melk.
  • Kosten voor de overheid 35 miljoen per jaar.

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.