Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Gierzwaluwkasten actie

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

uitbreiding en vervanging kasten

In Deurne, in de wijken De Houtenhoek en Koolhof hangen al 20 jaar 80 broedkasten voor gierzwaluwen.  

Deze kasten zijn hard aan vervanging toe. De Deurnese “Vogelwerkgroep de Kulert” heeft 110 nieuwe gierzwaluwkasten toegezegd gekregen. Dit in het kader van de regeling “Stimuleren soorten van het agrarisch landschap”: een samenwerkingsproject  van het Brabants Landschap, Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij.

De oude kasten zullen worden vervangen. De overige 50 kasten zullen bij nieuwe gastgevers worden opgehangen. Mocht je geïnteresseerd zijn om als gastgever een dergelijke kast op te hangen meld je dan aan. Dit kan via het contactformulier op de website van de vogelwerkgroep: www.vwgdekulert.nl  Bellen mag ook.

(Bedenk wel dat de kasten op ca. 3.5- tot 4 meter hoogte moeten hangen.)

Voor het vervangen en ophangen van nieuwe kasten zijn we nog op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen. Wilt u een helpende hand bieden dan kunt u dit ook kenbaar maken op de genoemde website.

Gierzwaluwen in onze omgeving zijn voor voortplanting afhankelijk van (stedelijke) bebouwing. Ze nestelen met name onder daken. Daarnaast maken ze gebruik van nestkasten en andere kunstnesten. Deze worden door beschermers met veel succes in het stedelijk milieu opgehangen.

Gierzwaluwen zijn uiterst nuttige vogels. Zij verorberen grote hoeveelheden insecten:  tot 15.000  per dag. Voor de gastgevers, minder last van muggen en vliegen, en de nestelende zwaluwen, ontstaat zo een win-win situatie.

De gierzwaluw leeft in kleinere en grotere troepen, vaak foeragerend met boeren-, huis- en oeverzwaluwen. In het voorjaar en de hoogzomer vinden onstuimige achtervolgingen plaats.  

Om de (beste) nestplaatsen vindt een felle concurrentiestrijd plaats. Eerstejaarsvogels broeden niet, maar houden zich wel in en om de kolonie op. Zo kunnen zij de bezette en/of geschikte nestholtes inspecteren. Zodra een van de broedvogels in de lente niet meer komt opdagen wordt het nest meteen over genomen. Bij gebrek aan een nest gaan de vogels soms 3 tot 4 jaar ongepaard door het leven.
De kasten zijn van medio maart tot augustus bewoond, daarna trekken de gierzwaluwen naar Afrika ten zuiden van de evenaar.

Meld je aan als gastgever en of helpende hand bij het ophangen van de kasten !

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.