Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Mezen nestkasten

VERSLAG WERKGROEP NESTKASTJES “MEZEN”

Datum verslaggeving: 25 februari 2012, door Piet Driessen

Data van schoonmaken: Kasteeltuin: 15 februari 2012

Het Rijtven: 18 en 22 februari 2012

Deelnemers vanuit VWG De Kulert: Frans Mennen en Piet Driessen

Inleiding:

We zijn netjes ingelicht over de werkwijze voorheen door Mies de Kleijn, Harrie Relou en Mario Joosten. Het verslag van 2007 was een prima aanvulling op die informatie.

Tjonge zeg, wat hebben die mensen een goei werk verricht. Al die nestkastjes maken en plaatsen en het zuiver maken en repareren niet te vergeten. En dat jarenlang, ook op nog meer plekken!

DIEP RESPECT DAARVOOR!!!!!!!

Voor ons was het de eerste keer.

We geven in het kort onze bevindingen weer voor alle geïnteresseerden.

Een volgende keer wordt het verslag wat uitgebreider.

Has van der Steen en Joost Martens, dank voor de fijne ontvangst op “De Ossenbeemd”.

BEVINDINGEN:

In de kasteeltuin:

Daar hebben we 37 nestkastjes gecontroleerd en gezuiverd. Dit gebeurde op 1 ochtend.

Het aantal kastjes met nest erin bedroeg 30 stuks.

De kastjes zonder nest waren er 5, nl. nr. 101, 69, 64, 95 en 97.

De kastjes die stuk waren zijn de nr. 91 en 106.

Andere bijzonderheden: In kast 131 zat een dode boomklever (adult)

In kastje 100 zaten 5 dode meesjes, bijna vliegvlug.

Van kast 91 was het dak eraf. Vreemd. De rest was scheef en rot.

Kastje 106 was verdwenen na naar beneden vallen.

Veel verschil in nestmateriaal: Soms ook aarde, mos, veertjes, haren, afval.

Van de 36 kastjes die hingen waren er 30 bezet. Dat is omgerekend 5/6 deel= 83,33%.

Werkwijze hier: De trap hangt in het geitenhok van de Ossenbeemd. Plattegrond gebruikt.

Voor het losser draaien van de kastjes ringsleutel 10/11 gebruiken.

Nestmateriaal verwijderd met een verfkrabber (driehoek)

Opmerking: De nestkastjes waren over het algemeen in goede staat en goed te openen.

Op Het Rijtven:

Daar hebben we 75 nestkastjes gecontroleerd en gezuiverd.

Het aantal kastjes met nest erin bedroeg 73. Het aantal lege kastjes bedroeg 2.

De lege kastjes zijn nr 149 en 146 bij de kinderboerderij.

De kapotte kastjes zijn nr. 90 en 98. Ze waren te rot voor reparatie.

Andere bijzonderheden: Twee dode meesjes (adult?) in kastje 135.

Kastje nr 27 is een ander type. Het was wel bewoond.

We vonden oudere nesten. In 2010 wel alles geleegd?

Boomklevers wel gezien en gehoord. Genesteld in kastjes????

Van de 75 kasten waren er 73 bezet. Dat is 97 % ongeveer. Knap zeg.

Meerdere bewoners van Het Rijtven informeerden naar onze bezigheden. Het leeft dus wel.

Verbeterpunten: De nestjes daar verzamelen in een emmer en beter opruimen.

Auto’s beter wegzetten op plek die geoorloofd is.

Hier zijn de nestkastjes meer verweerd door vraat, vorst, water. Hoe verder?

Werkwijze: Trap staat in ketelhuis bij de Biekorf. Ook ringsleutel 12/13 is hier nodig voor lossen bout

Twee dagdelen nodig hier. Nummers bij speeltuin anders, nl:114,116,117,118.

 

 

Nestkasten voor Mezen en andere Kleine Holenbroeders

 

 

Verder nog een interessante site over mezen is:  http://home.wanadoo.nl/madelen.essens/

zeker het bezoeken waard.

 

Interessante link van onze zuider buren

In overleg met de Vogelwerkgroep de Kulert is het mogelijk dat wij u evt assisteren bij het plaatsen cq. bouwen van een nestkast.
www.natuurhulpcentrum.be