Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Soorten

In deze sectie worden de diverse vogel soorten  gerubriceerd, deels naar gebied. Het betreft soorten die alleen in het gebied alhier voorkomen.

 • Ganzen
 • Weidevogels
 • Tuinvogels
 • Eendachtigen
 • Reigerachtigen
 • Roofvogels
 • Meeuwen en steltlopers
 • Hoenders
 • Uilen
 • Spechten
 • Zangvogels
 • overige