Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

Zeer bijzondere waarneming de draaihals !!!

Uit
Vogelwerkgroep de Kulert

In de wijk de heiakker in Deurne is bij een van de leden van vwgdekulert een draaihals in de tuin waargenomen. Deze vogel zat in het gras en de kieren van de tegels mieren te eten. De vogel was op zijn gemak en is ca. een uur lang waargenomen. De mussen hadden ook interesse in de draaihals want ook voor de mus is dit een bijzondere vogel, zie de foto’s hieronder. Deze waarneming is zeer bijzonder omdat over heel Nederland slechts ca. 60 paar zijn waargenomen, daarnaast is het uitzonderlijk omdat de waarneming midden in de bebouwde omgeving is gedaan.

Bijgesloten de foto’s en filmpje.

De draaihals is met zijn bruine kleuren een spechten soort. In Nederland vooral als zeldzame doortrekker te zien. Hij nestelt in boomholten, vooral in berken. Alleen tijdens de broedperiode zitten draaihalzen vaak, tegen een boomstam, de rest van het jaar vooral op de grond. Draaihalzen foerageren in schrale pioniervegaties op zandgrond en leven van mieren. Ze overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara.

SNEL NAAR INFORMATIE OVER DE DRAAIHALS:

Vogelbescherming : https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/draaihals

Sovon : https://www.sovon.nl/nl/soort/8480

aadvanderpol

Reacties zijn gesloten.