Weidevogelbescherming, Kievit, Grutto en Scholekster, Steen- en Kerkuilen beheer, Mezen nestkasten, Gierzwaluw beheer, lezingen over vogels, vogelwerkgroep, VWGdeKulert, VWG de Kulert, Ossenbeemd, Milieu en natuurcentrum

 

Vogelwerkgroep de Kulert bestaat uit een 20 tal leden die zich inzetten voor het welzijn, beheer en monitoren van de vogels in de gemeente Deurne en omstreken. Het beheerswerk spitst zich toe op weidevogelbeheer, uilen, gierzwaluwen e.a. Voor de realisatie van het beheerswerk werken wij nauw samen met Brabants Landschap, Sovon en de boeren in  Deurne.  Wij hebben een gevarieerd aanbod aan activiteiten, welke gerelateerd zijn aan vogels. Je kan deelnemen aan excursies, cursussen en wandelingen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk, ook als je vanuit (vrijwilligers) werk met natuur en leefomgeving bezig houdt.  De naamgeving van de vogelwerkgroep is gerelateerd aan de vogel in ons logo: de Regenwulp, die in ons dialect een “Kulert” wordt genoemd.
Deze web-site laat zien wat de activiteiten zijn van onze vogelwerkgroep en ook de resultaten daarvan. In de rubriek “werkgroepen” kan je dat zien. Bij “verslagen” worden de excursies beschreven zowel het gebied als vogels die daar gespot zijn. Leden etaleren ook hun verslagen en foto’s van hun prive uitstapjes.   Bij “vogels herkennen” zijn beschrijvingen van vogelsoorten met toelichting van foto’s van leden. Heb je waarnemingen te melden in onze regio. Bezoek dan “waarnemingen” – “regio-Deurne” om ze in te vullen.

Ten slotte het “Avi Forum” hier kan een ieder zijn/haar vragen over vogels, nestkasten, tuinvogels, weidevogelbeheer en vergoedingen kwijt. Wil je zelf een reactie geven op het forum, wel even jezelf registreren (log-in, registreren). De login verschijnt als je een “reply” wilt posten. Bij de reply kan je een foto uploaden of een via een URL laten zien.  Veel plezier.

Vrijwilligers de vogels hebben jouw hulp nodig !

Sluit je aan

Van kievit tot zwaluw, natuur en landschap hebben vrijwilligers keihard nodig. Met af en toe een uurtje helpen, maakt u al verschil. Wordt ook een van de ruim 3.200 vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur in Brabant. Doet u mee?

Wanneer je geïnteresseerd bent, of wens je meer informatie dan kun je een bericht op het antwoord formulier achterlaten. Onze vogelwerkgroep is een groep aktieve mensen, die niet alleen goed voor de vogels willen zorgen ( zie o.a. project mussenkasten) maar ook graag andere mee laten genieten van de vogels en de natuur. Je kunt er zoveel tijd insteken als je zelf wilt. Moet je een natuur/ vogelkenner zijn? Nee. Binnen de vogelwerkgroep is ook behoefte aan andere kwaliteiten dan kennis van natuur-, milieu en landschap alleen. In onze groep zijn mensen actief met kennis en kunde van bomen/vlinders en planten en paddestoelen.

 

Actie: Vervanging en uitbreiding gierzwaluw nestkasten in Houtenhoek en Koolhof  Okt. 2021

In Deurne, in de wijken De Houtenhoek en Koolhof hangen al 20 jaar 80 broedkasten voor gierzwaluwen.  

Deze kasten zijn hard aan vervanging toe. De Deurnese “Vogelwerkgroep de Kulert” heeft 110 nieuwe gierzwaluwkasten toegezegd gekregen. Dit in het kader van de regeling “Stimuleren soorten van het agrarisch landschap”: een samenwerkingsproject  van het Brabants Landschap, Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij.

De oude kasten zullen worden vervangen. De overige  kasten zullen bij nieuwe gastgevers worden opgehangen. Mocht je geïnteresseerd zijn om als gastgever een dergelijke kast op te hangen meld je dan aan. Dit kan via het contactformulier hieronder op deze website. Bellen mag ook. (Bedenk wel dat de kasten op ca. 3.5- tot 4 meter hoogte moeten hangen.) Voor het vervangen en ophangen van nieuwe kasten zijn we nog op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen. Wilt u een helpende hand bieden dan kunt u dit ook kenbaar maken op de genoemde website.

Nieuws

VWG de Kulert- en vogel nieuwswaardigheden

Mariapeel Blauwborst maand

De blauwborst is weer in de mariapeel ! Geniet van de foto’s. Enne uiteraard ook de tjiftaf en rietgors.

Het kievit seizoen is geopend

Vandaag de eerste 3 nesten gevonden met 4 eieren van de Kievit !

Eieren zoeken voor en na pasen, wie helpt ermee

De weidevogelwerkgroep van vogelwerkgroep de Kulert uit Deurne,  beheert samen met de boeren en Brabants Landschap, de weidevogel stand. Onze...

Ophang instructies gierzwaluwkast

SLAPEN IN DE LUCHT De gierzwaluw is een trekvogel die in Nederland broedt. Rond eind april komen gierzwaluwen inNederland aan...

Gierzwaluw pallets afgeleverd

Gierzwaluw pallets afgeleverd

Alle kasten zijn geleverd. Donderdag 21 oktober zijn alle gierzwaluwkasten netjes afgeleverd door de leverancier. Onze leden hebben hard gewerkt...

Gierzwaluwkasten actie

Gierzwaluwkasten actie

uitbreiding en vervanging kasten In Deurne, in de wijken De Houtenhoek en Koolhof hangen al 20 jaar 80 broedkasten voor...

Grutto krijgt 5 miljoen euro

Grutto krijgt 5 miljoen euro

Schouten reserveert 5 miljoen euro voor Aanvalsplan Grutto 11 juli 2021Beleid934 keer gelezen5 reacties Minister Schouten stelt dit jaar 2...

Grutto succes in Eemspolder

Hoe de bedreigde grutto, onze nationale vogel, hier wél opleeft: ‘Uniek voorbeeld in Nederland’ De grutto, onze nationale vogel, verdwijnt...

1 2 3 4 5 6

VWG de Kulert locatie en contact gegevens

Natuur- en Milieu- Educatiecentrum

Ossenbeemd, Haageind, 31 5751 BB Deurne.

email   : dekulert@live.nl
contact: Tonnie van Duijnhoven  of Annie Joppe
mobiel  : 06 10222418   of  0493-315700 of 06 45549089

Ossenbeemd locatie

Vogelwijsheid

“Zo vrij als een vogel” , “Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is “, “Aan de veren kent men de vogel”, “Een gladde vogel zijn”, Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht”, “Een pechvogel zijn”, “De vogel is gevlogen”, “In mei leggen alle vogels een ei”,”Een slimme vogel zijn”, “Vogels van diverse plumage”, “Iemand blij maken met een dode mus”,”God spijst de vogels, maar ze moeten er om vliegen”,”Zo trots als een pauw”, Zo fris als een hoéntje”, “Zo doof als een kwartel”, “Hij loopt als een Kievit”, “Een oude vogel is niet licht te vangen”, ” Het is beter met de uil gezeten dan met de valk gevlogen”, “Als de koekoek zwijgt dan hoort men de leeuwerik”, “De koekoek en de sijs hebben niet dezelfde wijs”.